Oude medicijnen of injectienaalden

Waar lever je ze in?

Oude medicijnen bevatten stoffen die gevaarlijk kunnen zijn. Daarom horen ze bij het klein chemisch afval (kca) en zamelen we ze apart in. Hiermee voorkomen we dat medicijnen bijvoorbeeld in ons oppervlaktewater terecht komen, waardoor ons drinkwater vervuild kan raken.

Waar kunt u ze inleveren?
Oude medicijnen of injectienaalden kunnen ingeleverd worden op het milieubrengstation, of, afhankelijk van de gemeente waar u woont, in de klein chemisch afval-box.

Verpakkingen
Verpakkingen van geneesmiddelen kunnen gewoon bij het oud papier of het restafval, omdat dit geen klein chemisch afval is.